โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ประชาสัมพันธ์งานพัสดุและการเงิน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 140 ครั้ง