โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ภาพกิจกรรม
15 พ.ค.66 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร นำโดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2566
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,09:11   อ่าน 24 ครั้ง