โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ภาพกิจกรรม
14-17 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,11:15   อ่าน 244 ครั้ง