โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ภาพกิจกรรม
12 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ไดัจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" ณ ห้องดอกว่านสี่ทิศ
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,10:25   อ่าน 289 ครั้ง